การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  เศรษฐศาสตร์มหภาค2  เศรษฐศาสตร์ระหว่า งประเทศ

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์การจัดการและประเมินโครงการ

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *