ข่าวดี!! คณะวิทยาการจัดการ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

?ข่าวดี!!?
สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มีสาขาเรียน
#คณะวิทยาการจัดการ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
#ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 14 มิถุยายน 2562
#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
#เรียนวิทยาการจัดการ #ไม่ตกงานแน่นอน

Share to ...