กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ???ประกาศ???

กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2562

อย่าลืมมาเตรียมความพร้อมกันนะคะ^^

Share to ...