คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการเกษตร บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการเกษตร บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวการเกษตรและการค้าชายแดน การลงทุนในลุ่มน้ำโขง
#11-12 พ.ค. 2562
❤️❤️??ชุมชนน่ารักมากค่ะ??❤️❤️

Share to ...