โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »