โครงการ Startup Market ไอเดียดี : มีรวย คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Startup Market ไอเดียดี : มีรวย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ?

โครงการดีดีที่ให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกอบการ

วันนี้!!! 22 มิถุนายน 2562
ที่บิ๊กซีเลย เชิญแวะซื้อ แวะชม แวะชิม กันได้นะคะ ?
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะ ??

Share to ...