สาขาวิชาการจัดการ จัดศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี เค ชูส์(ประเทศไทย)จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดศึกษาดูงาน “โครงการเปิดโลกทัศน์ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพทางการจัดการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ซี เค ชูส์(ประเทศไทย)จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

Share to ...