การดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ “สร้างจิตสำนึก ฝีกเป็นนิสัย ใส่ใจกิจกรรม 7ส”

การดำเนินกิจกรรม 7ส
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2561
 
“วจ.รวมใจ สร้างจิตสำนึก ฝีกเป็นนิสัย ใส่ใจกิจกรรม 7ส”
 
เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 7ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อม) ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะอาดตา การตรวจสอบและค้นหาสิ่งของได้ง่ายขึ้น เกิดความรู้สึกน่าทำงานและมีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 7ส สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตรวจประเมิน ครั้งที่1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
  
         
Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *