โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท วราศิระ
 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม1 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการส่วนหน้า การวางแผนและการจัดนำเที่ยว การจัดการงานแม่บ้าน การจัดประชุมสัมมนาจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สหกิจศึกษา การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *