โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ
 
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ในรายวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ พฤติกรรมและการพัฒนาองค์กร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *