ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน การจัดดอกไม้ตกแต่งล็อบบี้โรงแรม “ดอกไม้ของแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับทีม “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมืองตาโขน” ที่คว้ารางวัล “ชนะเลิศ”ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ในการแข่งขัน การจัดดอกไม้ตกแต่งล็อบบี้โรงแรม “ดอกไม้ของแผ่นดิน” ในงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีแห่ง การสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019 : เปิดบ้านการจัดการราชภัฏ นครราชสีมา” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

  1. นายศุภกฤษฎิ์  ต่อฤทธิ์  นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. นางสาวภาวิณี  แก้วสา  นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  3. นายชัยยศ  คำมี             นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Translate »