โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี
 
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐณดม ราศีรัตนะ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 
ในรายวิชารายงานการเงินและการวิเคราะห์ การบัญชีชั้นสูง2 การวางระบบบัญชี การบัญชีชั้นกลาง1 การบัญชีชั้นกลาง2 การบัญชีต้นทุน1
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *