โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปรัชญา งามจันทร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนครเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในรายวิชาสัมมนาทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจัดการการเงินขั้นสูง การเงินส่วนบุคคล

ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *