โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปริญ วีระพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในรายวิชาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน การขนส่งทางบกและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ และการจัดการการขนส่งทางน้ำ

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *