โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพงษ์ กาวิวังสกุล

ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและกาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *