โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด จำนวน 360 คน

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเพิ่มทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *