กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล รุ่นที่ 2 โดยมี 2 คณะที่เข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแนะแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และยินดีตอนรับเข้าสู่ครอบครัว FMS ของเรานะครับ

?Wellcome to FMS-LRU.?

Translate »