ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ร่วมให้โอวาท

8 มิ.ย. 2567 สาขาวิช

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพร้อมสู่อนาคต! สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

5 มิถุนายน 2567 สาขา

Read More
ข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN: คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (คณะวิทยาการจัดการ)

สำหรับน้องๆนักศึกษาท

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์น้องพี่ ปี 2567(กศ.พ. ศูนย์เลย)

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่อนาคตดิจิทัลผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

31 พฤษภาคม 2567 – สา

Read More