ข่าวเทคโนโลยี

E-Learning ให้ความสำคัญกับระบบหรือบทเรียน?

E-Learning ให้ความสำคัญกับระบบหรือบทเรียน?

             ปัจจุบันมีงานวิจัยด้าน E-Learning ออกมาจำนวนมาก และก็มีหลากหลายรูปแบบ แล้วก็มีสถานศึกษาหลากหลายที่ที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งพบว่าหลายๆ ที่ให้ความสำคัญกับการมี “ระบบ” มากกว่า “เนื้อหา” ที่ใส่เข้าไปในบทเรียน เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดในการทำ E-Learning คือขอให้มีตัวระบบไว้ก่อน แต่สื่อที่ใช้ในบทเรียนยังคงเป็นเพียงสื่อเดิมๆ เช่น ยังคงนำWord, PowerPoint, Document มาอัพโหลด หรือบันทึกไฟล์เป็น PDF แล้วอัพโหลดเข้าสู่ระบบ E-Learning แล้วก็เรียกมันว่าได้ทำบทเรียน E-Learning แล้ว แต่ก็ทำกันมากมาย ซึ่งในมุมมองของผู้เรียนก็คือเหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรจากการอ่านหนังสือ สุดท้ายก็ต้องดาวน์โหลดไป Print อยู่ดี

หลายๆ ครั้งจะเห็นว่าระบบถูกสร้างขึ้น แล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเลย เนื้อหาและรูปภาพที่ใช้ในระบบ E-Learning ก็มักจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ได้มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเข้าข้างตัวเองด้วยเหตุผลที่ว่า “ใช้เพื่อการศึกษา”

ระบบที่ถูกสร้างขึ้นและมีเนื้อหา Document แล้วให้ผู้เรียนเรียนแบบอิสระ โดยไม่มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ก็เป็นเพียงเนื้อหาแห้งๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนแนวคิดการผลิตบทเรียน E-Learning ให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน OER และ MOOC ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ไฟล์ Document มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา มีกระบวนการถ่ายทำ และเทคนิคการถ่ายทำ ที่ต้องใช้ทีมงานในการผลิต ทำให้การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ขอขอบคุณที่มา http://touchpoint.in.th/e-learning-system-or-content/

Byกฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย