ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

การปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Click >>ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่