ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงสินค้า พวงกุญแจ กล้วยฉาบ กระเป๋าจักสาน สายคล้องหน้ากากอนามัย สบู่ใบเตยหอม

โครงการทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : (U2T) ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
กิจกรรมแสดงสินค้า พวงกุญแจ กล้วยฉาบ กระเป๋าจักสาน สายคล้องหน้ากากอนามัย สบู่ใบเตยหอม ณ สวนสาธารณะสกายวอล์ค