ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้>>