ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาร่วมใจพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคาร 19 โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันพุธ โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้>>