ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการถ่ายภาพของบัณฑิตและครอบครัวของการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

บรรยากาศการถ่ายภาพของบัณฑิตและครอบครัวของการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม