ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม