ข่าวบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จ.เลย สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จ.เลย
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาด บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย