คณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบู๊ตกิจกรรม “สายฝันวัยใส” โครงการฝึกอบต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล