ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล)
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการและมีดร.วรากรณ์ ใจน้อย อ.เมชยา ท่าพิมาย
และร.ต.อ.หญิง​ นธิตตา​ แพทย์เพียร​ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรรักสุขภาพท่าลี่ (โฮมเหือง)เป็นผู้ร่วมรายการ
ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม