ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 ด้วยโปรแกรม meet

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม