ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบงาน
“Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖
โดยคู่ที่ 2 ผู้แสดงแบบ นายคณิศร ภะคะโต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และนางสาวนางสาวณัฐมล แขมโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากใบต้นดีหมี เป็นโครงการวิจัย ร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล และทีมวิจัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
โดยใช้ใบต้นดีหมี มาต้มย้อมสีกับด้าย และสร้างส่วนผสมเพื่อให้เกิดสีแนวคลาสสิค และออกแบบลวดลายผ้า
ให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนด้วยการมัดหมี่ผ้าฝ้าย ลวดลายจะมีต้นดีหมี ภูเขาและแม่น้ำสองสี คือแม่น้ำเฮืองและแม่น้ำโขง
เป็นลวดลายผ้า สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ให้กับผ้าฝ้ายทอมือ นำมาประยุกต์ตัด ออกแบบ ดีไซน์ให้ทันสมัย กับวัยรุ่นยุคใหม่ สวมใส่ผ้าไทย แบบมีสไตส์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม