โครงการเปิดโลกทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

โครงการเปิดโลกทัศน์
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
วันที่ 2 มิถุนายน 2561