โครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการศึกษาแบบสหกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการศึกษาแบบสหกิจวันที่27กพ63 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ