จิตอาสาร่วมใจพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคาร 19 โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันพุธ โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้>>