จิตอาสาร่วมใจพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆบริเวณรอบนอก และบริเวณในอาคาร ของอาคาร 19 และอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังเก่า โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันพุธ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...