โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

28 รูปภาพUpdated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย OBS Studio และ camtasia studio วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...