งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส  วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  ณ ห้องโถง อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...