โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2564

   

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...