กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ข้าวปู้นอ้อน และ ข้าวจี่”

โครงการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : (U2T) ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย (ณ สวนสาธารณาสกายวอล์ค) “ข้าวปู้นอ้อน และ ข้าวจี่”

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »