บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล)
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการและมีดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล เป็นผู้ร่วมรายการ
ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศช่วงเวลา13.00 น ทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม