ภาพกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

Share to ...