สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ “การจัดการอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ประจำปี 2562” ณ อาคาร 19 (ตึก 9 ชั้น) และอาคารคณะวิทยาการจัดการ (ตึกเก่า)

  1. สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ “การจัดการอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ประจำปี 2562”

ณ อาคาร 19 (ตึก 9 ชั้น) และอาคารคณะวิทยาการจัดการ (ตึก2ชั้น)

#ทำดีทำเลย
#เด็กการจัดการ
#พวกเราWeAreLRU

Share to ...