ด่วน!! เปิดรับสมัครถึงเดือน สิงหาคม 62 นี้เท่านั้น

#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
#เพื่อรับทุนอุดหนุน 70%
#นอกจากนี้ ยังได้รับสวัสดิการหอพักฟรี เครื่องแบบฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี
#ตอนนี้ก็ยังรับสมัครเรื่อยๆ นะครับ
#สมัครได้จนถึงเดือน สิงหาคม 2562 นี้

Share to ...