โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย

ในรายวิชาการบริหารการตลาด สัมมนาทางการตลาด การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การตลาดทางตรง การจัดการตราสินค้า หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ บุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา และพฤติกรรมผู้บริโภค

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

 

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *