ข่าวประกวด แข่งขัน

การแข่งขันการนำเสนอผลงานโตโยต้า ประจำปี 2561 รอบ 20 ทีม

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการแข่งขันการนำเสนอผลงานโตโยต้า ประจำปี 2561 รอบ 20 ทีม กันเยอะๆ ด้วยนะครับ