ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล)
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
และมีผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช อ.ญาณินท์ ทองมาก และผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
เป็นผู้ร่วมรายการ ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัย
และการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม